Om Säkraplatser

Vad är Säkraplatser nätverket?

Säkraplatser är ett nätverk för informationsutbyte, forskningssamarbete och undervisning med fokus på kunskapsskapande kring brott och platser och brottsförebyggande.

Säkraplatser nätverket vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH är en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljön säkrare vad gäller brott och också mer inkluderande.

Säkraplatser nätverket möjliggör och och stärker relationerna mellan forskare, beslutsfattare och andra intressenter, vars uppgift är att förbättra säkerheten och tryggheten i samhället.