Skolprojekt för ökad trygghet i Upplands-Bro

Bro Centrum i Upplands-Bro kommun har under flera år varit ett utsatt område präglat av otrygghet orsakat av att medborgare och butiker utsätts för rån, krossade fönsterrutor och personangrepp. För att vända den tråkiga utvecklingen i centrum pågår flera olika aktiviteter som nattvandringar och vuxna på stan. Genom ett initiativ av Upplands-Bro Villaägarförening prövas ett nytt grepp för att skolungdomar långsiktigt ska bli mer omsorgsfulla om den fysiska miljön. Det sker genom ett försök att förändra de faktorer som påverkar upplevelsen av osäkerhet i centrumet och därmed den upplevda otryggheten. Ett otryggt centrum blir inte tryggt och därmed inte en attraktiv plats att vistas på.

Studenter från årskurs 7 i Broskolan kommer under våren 2019 att arbeta med ett stadsutvecklingsprojekt tillsammans med Villaägarföreningen i Upplands-Bro, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, byggföretaget Veidekke och arkitektbyrån BSK i Stockholm. Målsättningen med stadsutvecklingsprojektet är att ta fram ett förslag till hur ett tryggare och attraktivare Bro centrum kan se ut. Arbetet med projektet skall ske under skoltid med möten med Villaägarföreningen, KTH och BSK arkitekter.

Samtidigt som skolprojektet har Upplands-Bro kommun påbörjat en fördjupad översiktsplan och studenternas förslag ska bli en inspirationskälla för hur ett framtida centrum i Bro kan se ut. Samtliga förslag kommer att visualiseras digitalt av BSK arkitekter och färdiga förslag kommer att ställas ut digitalt och avslutas med en öppen omröstning i Broskolan där allmänhet och skolungdomar lägger sin röst på bästa förslag. Det vinnande förslaget kommer att presenteras i anslutning till skolavslutningen tisdagen den 11 juni 2019. Vinnande skolklass erhåller byggföretaget Veidekke resestipendium på 35 000 kronor. Vill du veta mer, kontakta Berndt Lundgren, berndt.lundgren@abe.kth.se.