Tema samhörighet och trygghet i närområdet!För att kunna öka känslan av samhörighet och för att öka tryggheten under 2016-17 genomförde Farsta stadsdelsnämnd och förvaltning ett antal medborgardialoger för att ta reda på hur invånarna i stadsdelen Fagersjö själva ville utveckla sin stadsdel.

Förvaltningen intervjuade personer i området slumpvis och delade ut ”Tyck-till” enkäter. Stadsdelsnämnden i Farsta flyttade ut möten till områdets skola och hade öppna frågestunder. Stadsdelsnämnden bildade även ett så kallat demokratinätverk där representanter för nämnden bjöd in olika representantgrupper till lokala möten om Fagersjö. Slutligen genomförde det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder ett omfattande dialogarbete under 2017-18. Olika verksamheter genomförde dialoger vid olika tidpunkter mellan 2015-2018. Förvaltningen träffade ca 100 personer ”ute på byn” under 2016-17 och fick in ca 130 besvarade enkäter.

Många av de svar som kom in visade på behovet av en mötesplats där olika boendegrupper kunde mötas kring olika aktiviteter, samt behovet av fritidsaktiviteter som lockar barn och unga. Ungdomarna själva önskade en plats där de kunde utöva musik och dans. I december 2017 öppnade den efterlängtade musik– och danslokalen i en gammal nedlagd verkstad. Uppdraget har nu upphört i och med ny politisk majoritet och nya direktiv inväntas. Underlaget där stadsdelsnämnden ger förvaltningen demokrati-uppdraget finns här

För mer information om processen och projektet, kontakta gärna Lotta Vidén på Familjebostäder, lotta.viden@familjebostäder.com