Nationell Workshop 1, den 15:e maj 2017

Här kan du läsa sammanfattande minnesanteckningar från Workshopen

Nedan hittar ni powerpoint-presentationer från workshops föreläsare:

Pass 1 Vania Ceccato, Inledning

Pass 2 Varför bör vi bry om situationsbaserad prevention? Inledning till situationsbaserad prevention, Marie Torstensson

Pass 3 Vilka kunskaper behöver vi innan vi sätter igång? Fokus på kartläggning och utvärdering, Peter Lindström

Pass 4 Att identifiera och kartlägga – Visualisering och analys – Kartor som verktyg: möjligheter och fallgropar, Vania Ceccato och Anders Östlund

Pass 5 Olika sätt att kartlägga/mäta och betydelsen av reliabilitet och validitet, Henrik Andershed

Pass 6 ’Predictive policing’ – Att kartlägga för att kunna förutse brott, Peter Lindström och praktiker

Pass 7 Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet: Hur fånga man det? Teori och praktiken, Vania Ceccato och Jan Landström

Pass 8 Kartläggning och analys med hjälp av modern digital teknik, Henrik Andershed

Pass 9 Skadegörelse – Fokus VIVALLA, Patrilk Wallin

Pass 10 Johan Lindblad, Avslutning