Aktiviteter

Den första nationella workshopen den 15 maj 2017

Den första nationella workshopen ”Kartläggning & analys” – Vad har vi lärt oss?

Mer än 100 personer registrerades till den första nationella Workshopen. Rummet var packat med en bra blandning av praktiker och akademiker. Alla är överens om att brottsförebyggande arbete kräver kunskap om var problemen finns, hur vi kan identifiera och kartlägga problem, definiera lösningar, gripa in och sedan utvärdera om vi lyckats eller inte. Det är en lång process som kräver kunskap och engagemang av olika aktörer, organisationer och samhället. Den 15:e maj fokuserade vi på ”Kartläggning & analys” och i höst fortsätter vi med en ny workshop fokuserad på ”Genomförande av åtgärder mot ett problem”, följt av ”Metoder för utvärdering av åtgärdernas resultat”. Här kan du läsa sammanfattande minnesanteckningar från Workshopen.

Program Nationell Workshop + Läsning o Adress (pdf)

Avskalat program