huvudpost

Kursen börjar 27/8! Säkerhet och Trygghet i Praktiken 2020

Säkerhet och Trygghet i Praktiken

7.5 hp  eller  2.5 hp

Anmälan här på antagning.se

Kursen behandlar säkerhet och trygghet ur ett interdisciplinärt perspektiv med fokus på boende och stadsmiljö. I kursen kopplas teori till praktik med hjälp av fallstudier och föreläsare från praktik och akademi. Kursen riktar sig till studenter inom samhällsplanering, geografi, arkitektur, kriminologi och landskaps arkitektur samt till praktiker inom kommuner, brottsförebyggande organisationer och polisen.

Kursen börjar 27/8 och ska genomföras 100% online.

 Varmt välkomna i höst!

 

Några platser kvar, anmälan via antagnig.se

Frågor?

Kontakta Marianna Patelida (patelida@kth.se) eller info@sakraplatser.abe.kth.se för mer information.