huvudpost

Program för trygghet och säkerhet 2018-2021 Huddinge kommun

Trygghets- och säkerhetsarbetet i Huddinge kommun kretsar kring kommunens samlade arbete med att minska risken för brott och kriser som hotar tryggheten eller säkerheten. Enligt kommunen ska ett tryggt och säkert Huddinge nås genom ett samordnat och effektivt förebyggande arbete mot brott samt en säkerställd god förmåga att agera vid olyckor och kriser. Med Program för trygghet och säkerhet 2018-2021 tar Huddinge kommun för första gången ett samlat grepp kring kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder, förvaltningar och anställda och utgör en plattform och utgångspunkt för övriga riktlinjer för kommunen. Syftet med programmet är att definiera ansvarsområden för Huddinge kommuns arbete med trygghet och säkerhet och komma fram till övergripande mål för verksamheten kopplat till dessa ansvarsområden. Kommunen önskar bland annat att utveckla det brottsförebyggande arbetet då det inte är lika reglerat av lagstiftning som övriga trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor.

Läs programmet här