huvudpost

Säkraplatser var med i “ Råd för framtiden 2021”

Säkraplatser nätverket var med i årets Råd för framtiden. BRÅs konferens samarrangerades med Karlstads kommun och har haft närmare 1100 av landets brottsförebyggare med på den digitala konferensplattformen. Våra favoritsessioner var ”Innovation i den kunskapsbaserade processen” samt ”Sluta skjut och det fortsatta arbetet med Group Violence Intervention (GVI)”. Titta på videos här Råd för framtiden – Brottsförebyggande rådet (bra.se).

Säkraplatser fick frågor om bland annat kurser på KTH och om vår seminarserie Risky Places for crime. Tack Marianna, Jonatan, Jacob och Emil som direkt bidrog till Säkraplatsers plattform. Tack till alla som bidrog till konferensen.