PRAKTIKHÖRNET

Ett exempel från Farsta, Stockholm

Under vår kick-off mötet presenterade Malin Därth sitt arbete i Farsta.  Malin och hennes kollegor gjorde en noggrann kartläggning om brottsutvecklingen, genom att analysera återkommande brottshändelser. Målet var att minska våldet och narkotikaaffärerna som ägde rum i Farsta samt att komma åt de kriminella grupperingarna. I sitt arbete jobbade Malin och medarbetarna med såväl situationsbaserad samt social prevention.
För att läsa hela Malins presentation klicka här.