Aktiviteter

Nationell workshop 2, den 10:e november

Välkommen till

Nationell workshop 2 ”Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention”

10:e november

Tid: 9.00 – 17.00

Plats: Sal D2

Trots att det lokala brottspreventionsarbetet är fyllt med bra idéer och kloka lösningar vet man att de flesta projekten fortfarande har svårt att utvärdera sina egna åtgärder. Varför blir det så? Några säger att det är brist på kunskap bland de som jobbar med brottsprevention som är problemet, andra skyller på felaktiga processer i projektens implementering (till exempel, otydliga och/eller orealistiska mål, brist på aktörers engagemang). Vad är det som saknas? Vad är nästa steg? Det är precis sådana frågor som vi ska diskutera i workshopen: ”Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention: Hur bedömmar man effekten?”, den 10:e november 2017 på KTH.

Workshopen är den andra som kommer att handla om grunderna för situationsbaserad brottsprevention med fokus på dagens och framtidens utmaningar. Missa den inte!

Talarna: Henrik Andershed (Örebro), Jan Landström (Nacka), Johannes Knuttson (Stockholm/Oslo), Malin Bergkvist (Åre), Marie Torstensson (Malmö), Peter Lindström (Stockholm), Paul Ekblom (UK)

Program

(Ladda ner i PDF)

08:30 Kaffe & mingel

09:00 Välkommen till Säkraplatser Johan Lindblad, BRÅ

09:15 Inledning Vania Ceccato, KTH

09:30 Att arbeta med trygghet utifrån befintliga förutsättningar Malin Bergkvist, Åre kommun

10:05 Kunskapsbaserad brottsprevention – vikten av mer och bra utvärdering Henrik Andershed, Örebro Universitet

10:40 Kaffepaus

10:55 Utvärdering av brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden Anna- Karin Ivert och Marie Torstensson Levander, Malmö högskola

11:40 Utvärderingen i problem-orienterat polisarbete Johannes Knutsson, Politihøgskolen, Norge

12:15 Lunch

13:00 Planering av SÄKRAPLATSERS arbetesgrupper

13:45 Planning local crime prevention evaluations: How to make intelligent choices Paul Ekblom, Central Saint Martins University of the Arts, Stortbritannien

14:45 Kaffepaus

15:00 Paneldebatt – Vart är vi på väg inom situations baserade prevention? Anna- Karin Ivert, Jan Landström, Johannes Knutsson, Henrik Andershed, Malin Bergkvist, Marie Torstensson, Paul Ekblom, Tor Lundberg, Vania Ceccato, Victor Mazilu

Moderator: Linda Lindblom, BRÅ

16:00 Sammanfattning och framtiden Johan Lindblad, BRÅ

16:30 Avslutning Vania Ceccato, KTH

 

Sammanfattning av Workshop 1

Läs mer om den första nationella workshopen här