PRAKTIKHÖRNET

Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention

Trots att det lokala brottspreventionsarbetet är fyllt med bra idéer och kloka lösningar vet man att de flesta projekten fortfarande har svårt att utvärdera sina egna åtgärder. Varför blir det så? Några säger att det är brist på kunskap bland de som jobbar med brottsprevention som är problemet, andra skyller på felaktiga processer i projektens implementering (till exempel, otydliga och/eller orealistiska mål, brist på aktörers engagemang). Vad är det som saknas? Vad är nästa steg?

Det är precis sådana frågor som vi ska diskutera i workshopen: ”Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention: Hur bedömer man effekten?”, den 10:e november 2017 på KTH. Workshopen är den andra som kommer att handla om grunderna för situationsbaserad brottsprevention med fokus på dagens och framtidens utmaningar.

Talarna: Henrik Andershed (Örebro), Jan Landström (Nacka), Malin Bergkvist (Åre), Marie Torstensson (Malmö), Paul Ekblom (UK), Peter Lindström (Stockholm), Johannes Knuttson (Stockholm/Oslo)

Missa den inte! Notera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig här!

En av talarna är Malin Bergqvist som är Folkhälsosamordnare i Åre kommun och kommer att berätta om lokala BRÅs erfarenheter med implementeringen och utvärderingen av åtgärdar mot våld i offentliga platser. Deras arbete startade 2011 med ett behov att göra Åre torg säkrare både för boende och besökare. Det blev inte bara ett projekt utan flera initiativ som krävde engagemang av många olika aktörer. Det hjälper om man sätter upp ett tydligt mål som alla aktörer kan jobba tillsammans mot, säger hon. Men detta räcker inte. Med hennes erfarenhet kommer Malin att ge förslag på hur man kan utveckla en praxis som kan vara användbart för mindre kommuner i Sverige. Läs mer här.

Som en komplementerande bild kommer Prof emeritus Johannes Knutsson att fokuserar på utvärderingen i problemorienterat polisarbete. Genomgångar av projekt visar att utvärderingsmomentet är det svagaste men även det tekniskt mest krävande. Det vanligast utvärderingsupplägget är en-grupps före- och eftermätning vilket i korthet innebär att man strävar efter att mäta om brotten t.ex. blev färre efter åtgärden. Erfarenheten visar att införandet av POP-filosofin överlag varit bristfällig, huvudsakligen beroende på att ledningen inte förstått hur komplex filosofin är. Johannes föreslår att för att få god kvalitet i tillämpningen krävs medverkan och stöd av högskoleutbildade analytiker. Läs mer här.

I denna workshop kommer vi också lyssna på erfarenheter från Storbritannien. Paul Ekblom som är professorn emeritus vid Central Saint Martins University of the Arts i London kommer att diskutera implementering och processutvärdering inom situationsbaserad brottsprevention med ett annat perspektiv. Han använder som grund vad han kallar ett ”5 i” program som består av: Information, Ingripande, Implementering, Inblandning, Inverkan och processutvärdering. Läs mer här.

Om du vill lyssna på Malin, Paul och Johannes, Anmäl dig här!