PRAKTIKHÖRNET

Uppsala kommun har idag ett utvecklat skola, socialtjänst och polisarbete (SSP)

Carina Börjesdotter, Samordnare för brottsförebyggande frågor i Uppsala kommun har berättat om hur deras arbete med skola, socialtjänst och polis har utecklats under de senaste åren. Kommunen har idag ett utvecklat skola, socialtjänst och polisarbete (SSP): det har vuxit från SSP individ till SSP område. 2014 fanns det fyra socialarbetare som arbetade med samverkan mellan skola, socialtjänst och polis SSP. Deras uppdrag var att upptäcka ungdomar i riskzonen för att erbjuda råd och stöd. Under det senaste året har även gemensamma insatser gjorts med polisen i arbetet kring missbrukande ungdomar vid Resecentrum och City vilket gett goda resultat. SSP är idag utökat till fem samordnare och tre fältare varav en med inriktning på arbete kring EU-migranter.

 

© Johner Bildbyrå, Uppsala Kommun

Eftersom vi hade tendenser till social oro i flera områden så utvecklades SSP till att också ha ansvar för ett områdesarbetet som innebar att bygga kollektiv styrka i olika utsatta områden. Arbetet görs genom samverkan mellan lokala aktörer, starta och/eller utveckla nattvandringsgrupper, grannsamverkan, trivselvandringar, skolveckor med inriktning på hot, våld, övergrepp och trakasserier i nära relationer och på sociala medier.

SSP tar också fram lägesbilder varje vecka samt har under 2017 gjort ett par sammanställningar av det sociala klimatet. Sammanställningarna bidrar till lägesbilden för Uppsala kommun.

Arbetet finns med i samverkansavtalet kommun-polis och finns även med i vårt medborgarlöfte för Resecentrum som vi har tillsammans med polisen. Om du vill veta mer om deras arbete, kontakta Carina Börjesdotter, Samordnare brottsförebyggande frågor i Uppsala kommun på Carina Börjesdotter