Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp (AG1167)

Motivering

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet – att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Om du kommer att bli ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än resten av staden. I denna kurs tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper för dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vårt synsätt är att miljön inte är det som leder till brott utan snarare ett villkor som ibland uppmuntrar brottsmönster och ibland minskar förekomsten av brott. Om vi förstår dessa villkor bättre, kan vi öka chanserna att på ett mer lyckat sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

 

Kursmål och lärandemål

I denna kurs tränas studenter i att arbeta med brotts- och säkerhetsfrågor i offentliga miljöer. Studenter får en bred och kritisk kunskap om variationen gällande teoretiska ansatser, vilka metoder som finns till hands och lär sig från området genom ett par olika exempel. Efter att ha avslutat kursen ska studenterna kunna:

  • Förstå innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.
  • Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna och metoderna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer samt om situationell brottsprevention.
  • Ha en förståelse för intersektionalitet inom säkerhet och utmaningarna som detta kan leda till för planeringsutövande.
  • Använda KTH plattform för ’blended learning course’
  • Använda sina nya färdigheter i ett slutligt projekt samt kommunicera dessa (skriftligt och muntligt).

Schema

8 tillfällen, 4 ’face-to-face’ möten och 4 online möten.

*Det här är en ‘ blended learning course’ på 3 olika sätt. För det första, kursen kombinerar online digital media med det tradionella så kallade Face-to-Face kontakten samt fältarbetsmetoden. För det andra, både engelsk-och svensklitteratur används. Sist, kursen är baserad på akademisk och praktisk kunskap.

Anmälan

Senaste 15:e Februari 2019, antagnig.se

Kontakt: info@sakraplatser.abe.kth.se

huvudpost

Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp (AG1167)

Motivering

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet – att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Om du kommer att bli ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än resten av staden. I denna kurs tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper för dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vårt synsätt är att miljön inte är det som leder till brott utan snarare ett villkor som ibland uppmuntrar brottsmönster och ibland minskar förekomsten av brott. Om vi förstår dessa villkor bättre, kan vi öka chanserna att på ett mer lyckat sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

 

Kursmål och lärandemål

I denna kurs tränas studenter i att arbeta med brotts- och säkerhetsfrågor i offentliga miljöer. Studenter får en bred och kritisk kunskap om variationen gällande teoretiska ansatser, vilka metoder som finns till hands och lär sig från området genom ett par olika exempel. Efter att ha avslutat kursen ska studenterna kunna:

  • Förstå innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.
  • Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna och metoderna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer samt om situationell brottsprevention.
  • Ha en förståelse för intersektionalitet inom säkerhet och utmaningarna som detta kan leda till för planeringsutövande.
  • Använda KTH plattform för ’blended learning course’
  • Använda sina nya färdigheter i ett slutligt projekt samt kommunicera dessa (skriftligt och muntligt).

Schema

8 tillfällen, 4 ’face-to-face’ möten och 4 online möten.

*Det här är en ’ blended learning course’ på 3 olika sätt. För det första, kursen kombinerar online digital media med det tradionella så kallade Face-to-Face kontakten samt fältarbetsmetoden. För det andra, både engelsk-och svensklitteratur används. Sist, kursen är baserad på akademisk och praktisk kunskap.

Anmälan

Senaste 15:e Februari 2019, antagning.se

Kontakt: info@sakraplatser.abe.kth.se