PRAKTIKHÖRNET

Förebygga brottslighet i Corona-tider

Enligt Andershed och EMBRACE, en digital tjänst kopplad till stöd för trygghetsinsatser, bör kommunerna nu analysera de uppenbara riskerna för ökad brottslighet för att agera förebyggande snarare än att vänta och riskera svårläkta dramatiska konsekvenser.

På platser som kanske vanligtvis har en större mängd och högre koncentration av människor kan man nu möjligen märka en minskning av viss typ av problem och brottslighet under de senaste veckorna jämfört med samma veckor tidigare år. Exempelvis bör krogrelaterat våld och inbrott minska, eftersom vi är hemma mycket. Däremot kan man nu ana att pga. konsekvenserna som restriktionerna i krisen kan leda till, som t.ex. ökad arbetslöshet, psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, ökat antal ungdomar i riskzon som kan få svårt att klara skolan, tillsammans med befintliga riskfaktorer för brott såsom trångboddhet, kan viss typ av brottslighet öka, särskilt i redan socialt utsatta områden.

För att kunna förhindra och förebygga en potentiell drastisk ökning av viss typ av brott och otrygghet bör man fortsätta med samverkan för att bli mer effektiv i åtgärderna. Regelbundna möten bör upprätthållas med fokus på brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete, men även prioritera fortsatt bra kartläggning. I kartläggningen och analysen av information ska man jämföra med tidigare år för att se om motsvarande period under detta år avviker från förra året. Om det är samma utveckling i år som förra året vecka för vecka och månad för månad, indikerar det att det inte finns någon avvikelse pga. Coronarestriktionerna. Det är avvikelser inom respektive område över tid snarare än skillnader mellan olika områden som oftast är viktigast att notera och följa. Man bör notera om någon form av problem ökar i just detta område? Vad beror det i så fall på (orsaksanalys) och vilka insatser behövs för att stoppa ökningen?

Vuxennärvaron bör ökas ute i socialt utsatta områden och den positiva och kontrollerande vuxennärvaron stärkas vid hot-spots. Beroende på problem kan ökad formell närvaro behövas i form av t.ex. väktare, poliser eller ordningsvakter där närvaron bör vara relationsbyggande och förtroendeskapande, men också tydligt gränssättande. Läs mer här.