Aktiviteter

KTH kurs för praktiker ”Säkerhet och trygghet i praxis”

KTH kurs ”Säkerhet och trygghet i praxis – lärdom från och för stadsplanerare” är slut.

Vi hade underbara föreläsningar och diskussioner om teori och praktik kring brott och rädsla för brott i den offentliga miljön. Utifrån detta betonar vi ett perspektiv som hänvisar till miljö som ett villkor snarare än bestämmare för brott. På detta sätt kan miljön både förhindra, så väl som uppmuntra till brott. Denna kurs bestod av föreläsningar följda av ’praktiska övningar’ med besök till utvalda offentliga platser i Stockholmsområdet. Besök från internationella forskare var ett viktigt sätt för oss att berika läroplanen och introducera studenter till nya idéer och till några av världens bästa forskare inom situationsbaserad prevention, som till exempel Prof Per Ekblom och Prof Rachel Armitage. Missa inte kurstillfället nästa år! Se vad studenterna tycker om kursen nedan:

This course provides very insightful lectures on urban safety by different practitioners, which gives urban planners and designers a broader understanding of crime and better prepares them to address crime and fear of crime in cities.”

 The course Safety in the making gave was opportunity to think about how we can influence the perception of security in public spaces and create safer environments through design actions. When you observe the environment through a safety perspective, you start to notice what it is about it that makes you feel comfortable or vulnerable. As urban designer, these observations can provide you with insight and tools as to how to consciously create spaces that are good and safe for everyone, no matter their gender, age or interests

 “The course Safety in the making has added new perspectives to my research and practice. The lecturers were leading scholars and practitioners within the field of work, the literature was enriching and the discussions on the class were uplifting. I highly recommend the course

 ”As  I am writing a thesis on the matter of safety I decided to attend the majority of the lectures, even though I wasn’t registered on the course in the first place. A decision which I didn’t regret. I found all of the lectures really interesting, covering a broad spectrum of the environmental factor of safety and secutiry. The course gives a basic understanding of the development of the CPTED-methods as well as an international outlook and  descriptions of real life cases”

Safety in the Making: Final Project Reports

Kursens flygblad

För mer information se kursbeskrivning här